Overslaan en naar de inhoud gaan

Image

Charlotte Framboos

Privacy Statement

Royal Steensma B.V. www.steensma.com
info@steensma.com
Galvanistraat 1
8912 AX LEEUWARDEN
KvK: 01044522
BTW: NL004901071B01

Royal Steensma B.V., met het hoofdkantoor gevestigd te 8912 AX Leeuwarden aan de Galvanistraat 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Privacy Officer:
Dhr. D. van der Eems
privacy@steensma.com

 

Persoonsgegevens die wij van u verwerken
Royal Steensma B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Mailverkeer met ons

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken?
Royal Steensma B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslagen:

Doel

Grondslag

Het afhandelen van uw betaling

Wettelijke verplichting / Overeenkomst

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Uw toestemming

U te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Overeenkomst

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Overeenkomst / Uw toestemming

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Overeenkomst / Uw toestemming

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Wettelijke verplichting / Overeenkomst

Royal Steensma B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee haar website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Uw toestemming

In kaart brengen van uw websitebezoek
Royal Steensma B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Royal Steensma B.V. gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit, deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Hierbij kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden om ons te helpen de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden
Royal Steensma B.V. zal uw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Royal Steensma B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We zullen uw persoonsgegevens nooit  aan derden verkopen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan organisaties in landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen indien betreffende organisatie in dat land compliant is met de GDPR wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens
Royal Steensma B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op:

 • Inzage
  U heeft het rect om uw persoonsgegevens in te zien.
 • Verbetering
  U heeft het recht uw gegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
 • Vergetelheid
  U heeft het recht om al uw gegevens te laten verwijderen bij ons en organisaties waaraan wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt.
 • Intrekken toestemming
  U heeft het recht, uw gegeven toestemming, makkelijk weer te kunnen intrekken.
 • Dataportabiliteit
  U heeft het recht een verzoek bij ons in te dienen uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
 • Bezwaar maken
  U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken en hier bezwaar tegen te maken.
 • Klacht indienen
  U heeft conform de wet en regelgeving het recht en de mogelijkheid indien u twijfelt aan de integriteit om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bepaalde rechten kunt u zelf regelen via de ‘persoonlijke instellingen’ van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de persoonsgegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@steensma.com. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de kaart), kaartnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Royal Steensma B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijn van vier weken, schriftelijk of per e-mail op uw verzoek reageren.

Geautomatiseerde besluitvorming 
Royal Steensma B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Royal Steensma B.V.) tussen zit.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Royal Steensma B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via privacy@steensma.com

Volg ons

Blijf op de hoogte van wat er gebeurt bij Royal Steensma

Image

Brioche roombroodjes

Image

Rood Fruit mousse

Image

Cake2Share

Image

Fraisier

Neem contact op!

Laat uw gegevens achter en één van onze medewerkers neemt contact met u op om te kijken hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.